S'entén per vi de finca, dins d'una DO, el produït en un entorn determinat, d'una extensió inferior a la d'un terme municipal, amb característiques pròpies, el nom del qual està notòriament lligat a les vinyes de les quals s'obtenen vins amb característiques qualitatives espacials, i que ha de comptar amb l'informe previ del consell regulador corresponent.

La seva concessió, per resolució del conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, a proposta del director de l'INCAVI, implica el màxim reconeixement que es pot atorgar a un vi o altre categoria de producte (vi de licor, vi escumós, vi escumós de qualitat – 8 DO's catalanes recullen en el seu plec de condicions aquest tipus de producte – vi d'agulla i vi de raïm sobremadurat).

El vi de finca ha de complir amb una sèrie de requisits, establerts en els articles 20 a 27 del Decret 474/2004, de 28 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 15/2002, de 27 de juny, d'ordenació vitivinícola.

Els requisits són:

  1. Vi produït en un entorn determinat, amb característiques edàfiques i microclimàtiques pròpies i que produeixen vins amb característiques qualitatives especials,
  2. El nom de la finca queda reservat i no es pot utilitzar per a designar altres vins o productes vitivinícoles,
  3. El vi de finca gaudeix de la mateixa protecció que la DO a la qual pertany,
  4. La designació "vi de finca" ha de constar en l'etiquetatge juntament amb el nom de la DO a la qual pertany,
  5. Ha de coincidir el titular de les vinyes amb el del celler, i el procés d'elaboració ha de fer-se en celler ubicat a la mateixa finca o pròxim.
  6. Les vinyes i els cellers han de tenir una antiguitat mínima de 5 anys en el registre corresponent de la DO, un rendiment de producció en vinya un 15% inferior al propi de la varietat en la DO i una nota superior del comitè de tast respecte d'altres vins que no tenen aquesta categoria,
  7. Necessitat d'establir una traçabilitat específica integral des de la producció a la comercialització (inclou per exemple control de les pràctiques de conreu, pràctiques culturals per millorar la qualitat del raïm, reg i fertirrigació si és el cas, pressió que no facin possible rendiments superiors a 65 litres per cada 100 kg de raïm, etc)
  8. El celler sol·licitant ha de tenir una trajectòria de prestigi i qualitat en el mercat per un període no inferior de 10 anys, l'envelliment ha de fer-se en bótes de fusta de roure amb una cabuda màxima de sis-cents litres.

Pel què fa al nom atorgat serà "vi de finca" o "vi de finca qualificada" en el cas de pertànyer a una Denominació d'Origen Qualificada com és el cas de Priorat.