turisme bcn2023La majoria dels visitants gastronòmics que viatgen a la Destinació Barcelona (ciutat i regió) gasten de mitjana 5 vegades més en menjar que la resta durant la seva estada i tornen a repetir visita; el 60,9% ja havia visitat el municipi de pernoctació i el 47,1% ho ha fet 4 vegades o més en els últims 10 anys. Així ho revela el tercer monogràfic de Perfil i Hàbits dels Turistes a la Destinació Barcelona 2022 sobre gastronomia elaborat per l’Observatori del Turisme a Barcelona: ciutat i regió, integrat per l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Cambra de Comerç de Barcelona i el consorci Turisme de Barcelona.

Segons aquest informe, el visitant gastronòmic gasta més que la mitjana de turistes que viatgen per altres motius. En concret, la despesa mitjana per estada és superior a la del total de la Destinació Barcelona: 341,25 euros per persona i nit del turista gastronòmic, molt superior als67,34 euros per persona i nit del perfil mitjà de turista (2022), el que suposa una diferència de +273,91 euros.

Segons aquest estudi, el visitant gastronòmic és majoritàriament un home (78,9%), de 40,1 anys, de procedència internacional (75,8%), amb estudis universitaris (79,7%) i que viatja tant per oci (49,8%) com per motius professionals (43,8%). En aquest aspecte, destaca el fet que a l'hora de dur a terme activitats durant la seva estada, el percentatge de turistes gastronòmics que han aprofitat el seu viatge per treballar és 22,4 punts percentuals més alt que entre el global de turistes de la Destinació.

Per procedència, si s’analitza el turista gastronòmic de Barcelona regió (la província excepte Barcelona ciutat), el 47,7% dels visitants gastronòmics són nacionals mentre que a la ciutat la quota majoritària és internacional (86,4%).

Per dies d’estada, el visitant gastronòmic acostuma a fer una mitjana de 3 nits, gairebé dues nits menys que el global de turistes; s’allotja majoritàriament en un hotel (86,7%) que contracta principalment per internet amb la companyia (42,0%), arriba en avió (71,7%) i es desplaça pel municipi en taxi (59,7%). Pel que fa al tipus d’acompanyament, aquest és un turista que viatja més sol (32,6%) o amb companys de feina (20,8%) que la resta de viatgers de la Destinació Barcelona.

Tot i fer estades més curtes que el conjunt de visitants, el gastronòmic gasta més que la mitjana en els apartats de transport (688,33 euros), allotjament (151,02 euros per persona i dia) i estada (341,25 euros per persona i nit). Entre les activitats que fa durant la seva estada destaca les relacionades amb gastronomia i enoturisme, i fan menys excursions fora del municipi de pernoctació (16,5% versus 21,1% del total global de visitants).

La majoria es guien per la informació que troben en pàgines web. El 59,2% compra el transport al web de la companyia i el 42% fa el mateix amb l’allotjament. Les reserves les fan majoritàriament entre la darrera setmana (37,9%) i el darrer mes (29,2%) abans de viatjar.

Pel que fa a la valoració, el perfil gastronòmic valora molt positivament el conjunt del seu municipi de destinació (8,58); en concret, se sent principalment atret pel clima, aspecte que puntua amb un 8,91 sobre 10, i per la gastronomia (8,72), i valora molt positivament el conjunt del seu municipi de destinació (8,58). Cal destacar que a Barcelona ciutat aquest perfil de viatgers valoren molt positivament l’arquitectura (9,02) i la cultura (8,74) de la ciutat i a Barcelona regió la seguretat personal en el territori (8,80).